Om ZIFRO och GDPR

Här samlar vi information som rör ditt användande av ZIFRO och GDPR. Om frågor kvarstår, är du varmt välkommen att maila oss på info@zifro.se.

Avtal och villkor

  • Användarvillkor – dessa godkänns av användaren vid registrering på www.zifro.se
  • Dataskyddspolicy – här kan du (bl.a.) läsa hur, när och varför Zifro hanterar personuppgifter
  • Kundavtal – detta tecknas mellan kund (skola) och Zifro vid köp av tjänsten

Frågor och svar om GDPR!

Villka personuppgifter hanterar Zifro?

Detta finns tydligt listat för elev, lärare och kundkontakt i vår Dataskyddspolicy. Vi har utgått ifrån att vi ska hantera så lite som möjligt, där epost är ett minimum för att kunna administrera konton. För att kunna erbjuda lärare möjlighet att följa sina elever, hanterar vi även uppgifter så som namn, årskurs/grupp och arbetsplats/skola.

Hanterar Zifro känsliga personuppgifter?

Nej, det gör vi inte.

Vart behandlas personuppgifterna?

Det går att läsa i detalj i Dataskyddspolicyn. All data som rör elever behandlas till 100% inom EU/EES. Annan data lagras endast utanför EU/EES av leverantörer som är certifierade enligt EU-U.S Privacy Shield Framework och som vi har ingått DPA (PuB-avtal) med.

Hur fungerar "rätten att bli bortglömd"?

Om en användare vill nyttja denna rätt, så mailar denne till info@zifro.se. Då rensar vi alla personuppgifter för denne användare.

Är Zifro personuppgiftsbiträde eller personuppgiftsansvarig?

I relationen till skolor är Zifro personuppgiftsansvarig, i och med att Zifro tillhandahåller en tjänst i form av ett digitalt läromedel. Vid tillhandahållande av Tjänsten kommer Zifro att behandla personuppgifter, och Zifro är då personuppgiftsansvarig för den behandling som Zifro utför. Detta skiljer sig från leverantörer av molntjänster, där leverantören i regel blir personuppgiftsbiträden och skolans huvudman personuppgiftsansvarig.

Behöver jag som skola (huvudman) ingå PuB-avtal med Zifro?

Nej, eftersom att Zifro inte är personuppgiftsbiträde utan personuppgiftsansvarig (se frågan ovan). Hur Zifro åtar sig att hantera personuppgifterna går att läsa i Dataskyddspolicyn som är en del av Användarvillkoren, vilka godkänns vid registrering av konto.

Vad behöver jag som lärare göra innan jag kan använda Zifro?

Som vi skriver ovan, så krävs inga andra avtal än att du och dina kollegor känner er trygga med och accepterar vår Dataskyddspolicy och våra Användarvillkor. Det är alltså bara att skapa ett konto och komma igång!