Ett examensarbete med Zifro 📝📚

Fredrica är Zifros första “exjobbare”, och här kommer ett inlägg ifrån henne!

Fredrica

Mitt namn är Fredrica och sedan ett par månader tillbaka har jag varit en del av team Zifro. Jag pluggar till civilingenjör och gymnasielärare i matematik och fysik på KTH och gör mitt examensarbete på Zifro där jag undersöker hur produkten kan utvecklas, främst ur ett lärarperspektiv. Högstadielärare har fått testa på att använda Zifro i sin matematikundervisning och efter att ha observerat deras lektioner har jag intervjuat lärarna.

I och med den reviderade läroplanen som träder i kraft hösten 2018, då bland annat matematiklärare blir tvungna att undervisa i programmering oavsett tidigare erfarenhet, uppstår ett problem och lärare blir oroliga över hur de ska hantera det. Hur ska en lärare utan programmeringskunskaper kunna ge sina elever en givande och inspirerande undervisning i programmering? Här tycker jag att Zifro kommer in som en klockren räddare i nöden med ett roligt och pedagogiskt material för eleverna att arbeta med, samt ett lärarmaterial som är lätt att ta till sig för alla lärare oavsett tidigare programmeringserfarenhet.

Det har varit väldigt spännande att vara ute i skolorna och se lärare och elever använda Zifro och jag har känt mig stolt att få representera dem. Samtliga lektioner har fungerat bra och de flesta elever tycker att det är roligt att programmera i Zifro. Samtliga lärare har uttryckt att de absolut eller troligtvis kommer använda sig utav Zifro igen i sin undervisning, vilket är ett gott betyg. Förutom positiv respons har jag även kommit fram till förbättringsförslag med materialet, men det kommer utförligare presenteras i min rapport.

Avslutningsvis vill jag ge en eloge till Sara och Jonathan, grundarna av Zifro. De jobbar stenhårt för att utveckla produkten och för att göra det till ett komplett verktyg för lärare att använda. Det ska bli spännande att se hur långt vi har kommit till hösten!